Positief verwachtings patroon over herstel helpt bij lage rugklachten

Positief verwachtings patroon over herstel helpt bij lage rugklachten

Met een positieve verwachting ben je sneller terug op de werkvloer, functioneer je beter en ervaar je minder pijn. Dat is de uitkomst van een groot onderzoek van Canadese wetenschappers (Cochrane review).

Belangrijk hierbij is, dat de therapeut oog heeft voor het verwachtingspatroon van de patiënt en deze hierbij goed voor te lichten. De overtuiging van de patiënt over het te verwachte herstel hebben een grote invloed op het behandelresultaat.

Overtuigingen als; “er is iets ergs aan de hand met mijn rug” of “het lijkt wel of iets gebroken/ verschoven is” kunnen het herstel ongunstig beïnvloeden. Maar ook verwachtingen als: “dit gaat heel lang duren” of “ik kan zelf geen invloed uitoefenen op mijn klachten”, zijn niet bevorderlijk voor herstel.

De praktijk is geschoold in het begeleiden van chronische pijnklachten. Om het vertrouwen in herstel verder te versterken, zijn naast het geven van pijneducatie, ook gedrags- en beweegexperimenten van belang. Het daadwerkelijk uitvoeren en ervaren van activiteiten/ bewegingen zal het bijstellen van de overtuigingen nog meer ondersteunen. Ervaren van succes en leren herkennen van lichamelijke signalen, helpen om meer grip op de eigen situatie te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Praktijk Oefentherapie Cesar & Haptonomie
Doornboomstraat 34, Middelbeers
Gebint 1H, Eersel
www.CesarLavrijsen.nl
info@cesarlavrijsen.nl
06-13544833