Nieuwsbrief over het Coronavirus

Wij werken en zijn scherp op zorgvuldigheid

De maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben invloed op ons werk. In deze nieuwsbrief wil ik je informeren over welke maatregelen en beslissingen wij nemen, waarom wij dat doen en wat dit betekent voor jou en voor ons.

Onze zorg moet op afstand uitgevoerd worden. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden, maar wel noodzakelijk is, kan fysieke face-to-face zorg worden gegeven.

Wat kun je van ons verwachten?

  • nieuwe aanmeldingen krijgen de intake telefonisch of d.m.v. videobellen
  • behandelingen worden indien mogelijk d.m.v. “video”bellen voortgezet
  • voor behandelingen op afstand geldt het reguliere tarief
  • indien zorg strikt noodzakelijk is, wordt dat afgestemd met de “huis”arts en kan een behandeling in de praktijk plaatsvinden

Dan gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • geen handen schudden.
  • handen wassen voor en na elke sessie.
  • Zodra er klachten zoals bijvoorbeeld verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts optreden, worden fysieke consulten afgezegd.
  • wij houden dagelijks de wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM in de gaten.

Mochten er wijzigingen zijn die een grote invloed hebben op ons werk, dan informeren wij daarover.

wij zijn bereikbaar voor vragen en overleg. Je kunt appen, bellen en/of mailen.

Tel: 06-15042338
Email: info@cesarlavrijsen.nl