Positief verwachtings patroon over herstel helpt bij lage rugklachten

Met een positieve verwachting ben je sneller terug op de werkvloer, functioneer je beter en ervaar je minder pijn. Dat is de uitkomst van een groot onderzoek van Canadese wetenschappers (Cochrane review).

Belangrijk hierbij is, dat de therapeut oog heeft voor het verwachtingspatroon van de patiënt en deze hierbij goed voor te lichten. De overtuiging van de patiënt over het te verwachte herstel hebben een grote invloed op het behandelresultaat.

Overtuigingen als; “er is iets ergs aan de hand met mijn rug” of “het lijkt wel of iets gebroken/ verschoven is” kunnen het herstel ongunstig beïnvloeden. Maar ook verwachtingen als: “dit gaat heel lang duren” of “ik kan zelf geen invloed uitoefenen op mijn klachten”, zijn niet bevorderlijk voor herstel.

De praktijk is geschoold in het begeleiden van chronische pijnklachten. Om het vertrouwen in herstel verder te versterken, zijn naast het geven van pijneducatie, ook gedrags- en beweegexperimenten van belang. Het daadwerkelijk uitvoeren en ervaren van activiteiten/ bewegingen zal het bijstellen van de overtuigingen nog meer ondersteunen. Ervaren van succes en leren herkennen van lichamelijke signalen, helpen om meer grip op de eigen situatie te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Praktijk Oefentherapie Cesar & Haptonomie
Doornboomstraat 34, Middelbeers
Gebint 1H, Eersel
www.CesarLavrijsen.nl
info@cesarlavrijsen.nl
06-13544833

Fit blijven hoe doe je dat?

De maatregelen die van kracht zijn rond het Corona virus zijn niet bevorderlijk voor ons bewegingsapparaat.

 • Bij het thuiswerken is niet altijd het juiste materiaal beschikbaar om een goede werkplek te creëren.
  Overbelasting van rug, nek en schouders ligt op de loer. Dit kun je aanpakken door tussen door oefeningen te  doen, of houdingsadviezen ter harte nemen.
  We moeten roeien met de riemen die we hebben: als er geen ergonomische werkplek beschikbaar is,  moet je zelf meer op een gunstige belasting letten van bijvoorbeeld  rug/nek/schouders.
 • Wellicht beweeg je minder doordat je niet naar buiten mag of kunt. Met een  oefenschema specifiek gericht op jouw situatie/klacht kun je klachten voorkomen of verminderen.

 

Ook in deze tijd staan wij klaar om u te helpen bij pijnklachten aan het bewegingsapparaat.

Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren (telefonisch, via beeld of via mail). Indien een face- to- face behandeling noodzakelijk is  ben je welkom in de praktijk. Voor de behandelingen in de praktijk hanteren we de richtlijnen gegeven door het RIVM.

Wij wensen iedereen in deze bizarre tijd veel gezondheid toe!

Praktijk Oefentherapie Cesar en Haptonomie
Doornboomstraat 34, Middelbeers
Gebint 1H, Eersel

Tel: 06-13544833
www.CesarLavrijsen.nl
info@cesarlavrijsen.nl

Borst vooruit, kin omhoog en schouders naar achteren????

Een goede houding is meer dan rechtop zitten en staan. Een perfecte houding bestaat niet, het is meer van belang dat je veel afwisselt in houdingen en bewegingen.

Pijnklachten aan rug en/of schouders ontstaan veelal doordat je lang dezelfde houding aanhoudt of vaak achter elkaar dezelfde beweging maakt. Onbewust zoekt je lichaam een stand die weinig moeite/inspanning kost. Hierdoor ontstaat er een verstoorde balans in spiergebruik of worden gewrichten te veel en te lang onder druk gezet.

Wij helpen graag om te ontdekken waar het ‘fout’ gaat bij bewegingen. Als je bewust bent van een beweegpatroon dat een overbelasting geeft, kun je er ook iets aan doen.

Met kleine stappen kunnen we dan een verandering in het beweegpatroon bewerkstelligen. Hierbij spelen lichamelijke factoren een rol, maar ook bewust worden en motivatie zijn belangrijke factoren.

‘Borst vooruit, kin omhoog en schouders naar achteren” ,  is te simpel gedacht, nee er komt echt wel meer bij kijken……

Wil je weten of aan jouw klachten ook een ongunstig  beweegpatroon ten grondslag ligt, neem dan contact met ons op.

Maatregelen in de praktijk rond het coronavirus

Wij werken en zijn scherp op zorgvuldigheid

Je mag niet naar de praktijk komen als je:

 • De afgelopen 24 uur last heb gehad van hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten
 • Je een huisgenoot hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten.
 • Je het coronavirus gehad hebt en dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld.
 • Je een huisgenoot/gezinslid hebt die ten tijde van de afspraak met het corona virus is besmet.
 • Je in thuisquarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Enkele huishoudelijke mededelingen:

 • Kom door de ingang bij de parkeergarage wanneer je een afspraak in het Dolium hebt.
 • Er geldt een mondkapjes plicht vanaf het betreden van het Dolium of Ons Mevrouw.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de behandeling naar de wachtkamer.
 • We plannen de behandelingen ruim, zodat we de praktijk schoon kunnen maken en we in principe geen wisseling van patiënten in de wachtkamer hebben.
 • Bij binnenkomst vragen we je eerst de handen te desinfecteren met de in de praktijk aanwezige middelen.
 • Neem een groot badlaken mee (indien nodig) waar je in het geheel op kunt liggen.

Wij zijn bereikbaar voor vragen en overleg. Je kunt appen, bellen en/of mailen.

Tel: 06-15042338

Email: info@cesarlavrijsen.nl

 

Wij werken en zijn scherp op zorgvuldigheid

De maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben invloed op ons werk. In deze nieuwsbrief wil ik je informeren over welke maatregelen en beslissingen wij nemen, waarom wij dat doen en wat dit betekent voor jou en voor ons.

Onze zorg moet op afstand uitgevoerd worden. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden, maar wel noodzakelijk is, kan fysieke face-to-face zorg worden gegeven.

Wat kun je van ons verwachten?

 • nieuwe aanmeldingen krijgen de intake telefonisch of d.m.v. videobellen
 • behandelingen worden indien mogelijk d.m.v. “video”bellen voortgezet
 • voor behandelingen op afstand geldt het reguliere tarief
 • indien zorg strikt noodzakelijk is, wordt dat afgestemd met de “huis”arts en kan een behandeling in de praktijk plaatsvinden

Dan gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • geen handen schudden.
 • handen wassen voor en na elke sessie.
 • Zodra er klachten zoals bijvoorbeeld verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts optreden, worden fysieke consulten afgezegd.
 • wij houden dagelijks de wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM in de gaten.

Mochten er wijzigingen zijn die een grote invloed hebben op ons werk, dan informeren wij daarover.

wij zijn bereikbaar voor vragen en overleg. Je kunt appen, bellen en/of mailen.

Tel: 06-15042338
Email: info@cesarlavrijsen.nl

Wij werken en zijn scherp op zorgvuldigheid

De maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben invloed op ons werk. In deze nieuwsbrief wil ik je informeren over welke maatregelen en beslissingen wij nemen, waarom wij dat doen en wat dit betekent voor jou en voor ons.
Wij zijn voorlopig gewoon werkzaam  in de praktijk én zijn extra scherp zijn op bijvoorbeeld hygiëne.

Wat kun je van ons verwachten?

 • geen handen schudden.
 • handen wassen voor en na elke sessie.
 • Zodra er klachten zoals bijvoorbeeld verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts optreden, worden consulten afgezegd en blijven wij twee weken thuis.
 • wij zijn bereikbaar voor vragen en overleg wanneer je twijfelt om te komen. Je kunt appen, bellen en/of mailen.
 • wij versoepelen tijdelijk de annuleringsvoorwaarden voor mensen die klachten
  hebben, ook al zijn de klachten mild.
 • wij houden dagelijks de wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM in de gaten.
  Mochten er wijzigingen zijn die een grote invloed hebben op ons werk, dan
  informeren wij daarover.

Wat vraag ik van jou?

 • Was je handen voorafgaand aan een sessie.
 • Annuleer of verplaats de afspraak bij (milde) klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts. En ook wanneer je in contact bent (geweest) met iemand die ziek is.
 • Neem, als dat kan, je eigen handdoek, badlaken of fleece kleedje mee om op te liggen.

Een alternatief; (beeld)bellen

Wanneer een consult in mijn praktijk niet door kan gaan, kunnen we – indien gewenst – op een andere manier vormgeven aan een consult. We kunnen een dag en tijdstip afspreken waarop we bellen, videobellen via WhatsApp of Skypen.
Hiervoor geldt het reguliere tarief.

Last van de schouder(s)

De schoudergordel is een ingewikkeld gebied waar nogal veel fout kan gaan. We hebben namelijk te maken met een bovenarm, schouderblad,  sleutelbeen en  borstbeen. Die zijn geschakeld door verschillende gewrichten. Spieren spelen een grote rol in dit gebied. Als deze niet goed samenwerken ontstaan overbelastingsklachten van de gewrichten en spieren. Daarnaast kunnen zenuwen en bloedvaten in de knel komen.
Om de schouders optimaal te gebruiken is ook de stand van de rug en nek van belang. Vaak sluipt er door de jaren heen een ongunstig bewegingspatroon in.
Door al die aspecten is geen schouderklacht hetzelfde en is oefentherapie Cesar een  goede methode om de klachten aan te gaan.
Zoals bekend gaan we zeer praktisch te werk. Uw hulpvraag (welke beweging geeft de  meeste problemen) is de leidraad voor de behandelingen.

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met:
Praktijk Oefentherapie Cesar en Haptonomie
Tel: 0497-517856 of 06-13544833
mail: info@cesarlavrijsen.nl
website:www.cesarlavrijsen.nl

 

Aandacht voor ouderen

Een op de tien mensen boven de 65 die valt houdt daar een verwonding aan over. Hoewel niet elke val voorkomen kan worden, is het zeker mogelijk om maatregelen te treffen die het risico sterk verkleinen. Vaak is er wel een oorzaak voor het vallen aan te wijzen. Buiten obstakels waar je over kunt struikelen zijn er misschien minder voor de hand liggende oorzaken te noemen. Hierbij kun je denken aan verminderde mobiliteit en balans, duizeligheid, medicijn gebruik, incontinentie, slecht zicht, schoeisel. Ook angst om te vallen is een oorzaak van valincidenten. Te voorzichtig en krampachtig bewegen zorgt ervoor dat je niet altijd adequaat op een balans verstoring kunt reageren.

Wij maken gebruik van de valscreening van ValNet. Hiermee brengen we het valrisico in kaart en zien we op welk vlak het risico het grootst is. Aan de hand van de uitslag kunnen we een passend advies geven.

Wanneer de problemen op het vlak van mobiliteit en balans liggen, kunnen we daar binnen de praktijk oefentherapie Cesar en Haptonomie verbetering in brengen.

Belangrijk om hierin mee te nemen is dat een langdurige inactiviteit (“er is toch niets aan te doen, alles doet pijn”) steeds meer ontmoedigt om weer actief te worden.
Dus: Hup in de benen! Nu is het tijd om het tij te keren.
Voor meer info, neem contact op:

Pijn is een waarschuwing van het lichaam, dat er iets niet in orde is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijv. een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig.

Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijk letsel.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Uit angst voor pijn, worden bepaalde bewegingen vermeden, omdat deze als acute pijn worden ervaren! Òf je bijt je door de pijn heen, wat om een groot uithoudingsvermogen vraagt!

De praktijk voor Oefentherapie Cesar & Haptonomie is aangesloten  bij het Netwerk Chronische Pijn , een netwerk van oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck.

Het doel van het netwerk is het begeleiden, van mensen met chronische pijn, op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.

In de behandeling wordt via concrete doelen gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden die voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld beter kunnen lopen of fietsen, beter met spanningen om kunnen gaan. Doelstelling is niet: hoe kom ik van de pijn af? Maar hoe kan ik ondanks mijn pijn toch een waardevol leven leiden? Pijnvermindering is niet het doel, maar wel een automatisch gevolg van de veranderingen die je leert doorvoeren. Dus eigenlijk leer je de regie over jezelf terug te krijgen!

Belangrijk is, dat je kritisch leert kijken naar je eigen functioneren en bewust wordt van wat je kunt veranderen. Jouw begeleidende therapeut is als het ware je coach.

Meer informatie vindt u op www.Cesarlavrijsen.nl  en  www.netwerkchronischepijn.nl

Praktijk Oefentherapie Cesar & Haptonomie ( in Gemeenschapsgebouw “Ons Mevrouw”)
Doornboomstraat 34, Middelbeers
06-13544833

info@cesarlavrijsen.nl

In Nederland zijn er in totaal meer dan 1,2 miljoen mensen met artrose. Het komt o.a. voor in knie, heup, rug en handen.

Artrose kan ontstaan door factoren als overbelasting, overgewicht, na een gewrichtsontsteking of afwijkende stand van de gewrichten.

Niet alleen kraakbeen van de gewrichten ( en onderliggend bot) wordt aangetast, maar ook de omliggende structuren raken geïrriteerd.  Zo kan er krachtsverlies van de spieren ontstaan en wordt het gewricht minder stabiel.

Belangrijkste symptomen zijn: pijn (vooral bij bewegen na rust), vermindering van beweeglijkheid, verminderde spierkracht, beperkingen in activiteiten.

Therapie gericht op functioneel oefenen heeft een grotere meerwaarde,  dan therapie alleen gericht op  de artrose.
Dat betekend dat oefeningen gericht op het dagelijks functioneren het meest effectief zijn.
Dit is precies wat je van de Oefentherapeut Cesar kunt verwachten.

De praktijk is tevens aangesloten bij het Artrosenetwerk voor Oefentherapeuten (www. Artrose-netwerk.nl).

Bij de aanmelding kijken we samen welke activiteiten voor jou van belang zijn. Wat je nodig hebt om die weer uit te kunnen voeren of zolang mogelijk te kunnen blijven doen? Denk hierbij aan bijv. lopen,  traplopen, een hobby/sport, of werk.
Tijdens de behandelingen gaan we aan de slag om de gestelde doelen te behalen. Voor de liefhebber wordt na aanmelding een speciaal deel van de website toegankelijk, zodat alle informatie en oefeningen zichtbaar zijn. Om alle doelen te halen moet er ook thuis geoefend worden. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verbeteren en kan een operatie wellicht uitgesteld worden.

Deze week, de week van de Oefentherapie, nodigen we je graag uit voor een  gratis  houdings- en bewegingscheck.  Zo kunnen we samen kijken hoe klachten beïnvloed worden door de manier van bewegen.

Praktijk Oefentherapie Cesar & Haptonomie
Doornboomstraat 34, Middelbeers
06-13544833
www.CesarLavrijsen.nl
info@cesarlavrijsen.nl