Aandacht voor ouderen

Een op de tien mensen boven de 65 die valt houdt daar een verwonding aan over. Hoewel niet elke val voorkomen kan worden, is het zeker mogelijk om maatregelen te treffen die het risico sterk verkleinen. Vaak is er wel een oorzaak voor het vallen aan te wijzen. Buiten obstakels waar je over kunt struikelen zijn er misschien minder voor de hand liggende oorzaken te noemen. Hierbij kun je denken aan verminderde mobiliteit en balans, duizeligheid, medicijn gebruik, incontinentie, slecht zicht, schoeisel. Ook angst om te vallen is een oorzaak van valincidenten. Te voorzichtig en krampachtig bewegen zorgt ervoor dat je niet altijd adequaat op een balans verstoring kunt reageren.

Wij maken gebruik van de valscreening van ValNet. Hiermee brengen we het valrisico in kaart en zien we op welk vlak het risico het grootst is. Aan de hand van de uitslag kunnen we een passend advies geven.

Wanneer de problemen op het vlak van mobiliteit en balans liggen, kunnen we daar binnen de praktijk oefentherapie Cesar en Haptonomie verbetering in brengen.

Belangrijk om hierin mee te nemen is dat een langdurige inactiviteit (“er is toch niets aan te doen, alles doet pijn”) steeds meer ontmoedigt om weer actief te worden.
Dus: Hup in de benen! Nu is het tijd om het tij te keren.
Voor meer info, neem contact op: